Communicatie bureau Dordrecht

Met de toegenomen concurrentie op het gebied van marketing bureaus en online marketing, is het belangrijker geworden om een juiste partner in huis te halen die je kan voorzien van het juiste advies bij communicatie. Deze communicatie geldt zowel intern als extern. Communicatie bureau Named, werkzaam in de omgeving Dordrecht, kan deze rol erg goed vervullen. Named heeft zich gespecialiseerd in het communiceren van de kernwaarden van uw bedrijf naar de buitenwereld toe.

Hulp bij moderne communicatie

Communicatie is de laatste drie à vier decennia aan veel veranderingen onderhevig geweest. Meer en meer ICT gedreven oplossingen kwamen er voor communicatie. Dit bracht de wereld veel dichterbij, maar heeft ook als kenmerk dat de concurrentie veel groter wordt. Instapkosten worden lager en het bereik van bedrijven wordt groter. Daarom kan Named als communicatie bureau als rots in de branding optreden om uw marktaandeel vast te houden of zelfs uit  te breiden.Dit kan in de vorm zijn van algemene communicatie, maar ook als social media expert voor u of uw werknemers.

Werkwijze Named

Named vindt dat de klant centraal moet blijven staan in de communicatie. Uw kernwaarden blijven centraal staan in de communicatie naar de klant (en eventueel werknemers). Zo wordt het beeld dat klanten bij u hebben scherper gesteld en wordt het bereik geoptimaliseerd. Wel probeert Named van de gelegenheid gebruik te maken door op creatieve manier met de mogelijkheden om te springen en op die manier resultaat te boeken.

Hoewel communicatie bureau Named vooral in Dordrecht actief is, worden er geen gebieden uitgesloten. Dus ook als u in andere delen van ons land gevestigd bent, bent u van harte welkom.

Geïnteresseerd? Neem gerust een keer contact op via de website van Named, of leg een link via het LinkedIn profiel van de eigenaresse. Ook voor vragen kunt u via deze wegen terecht bij Named.

Leave a Reply

Your email address will not be published.