Conversiegericht ontwerpen

Conversiegericht ontwerpen is een term uit de hedendaagse marketingwereld, die verwijst naar de effectiviteit van een websiteontwerp. Effectiviteit is altijd gerelateerd aan het beoogde doel van de website: hoe meer bezoekers kunnen worden gemotiveerd te doen waar de webpagina toe uitnodigt (aanschaf van diensten of producten, het inschrijven voor een nieuwsbrief, etc.) hoe groter de effectiviteit van de site. Er zijn inmiddels duizenden bedrijven en professionals in Nederland alleen al, die zich hebben gespecialiseerd in conversiegericht ontwerpen, wat de populariteit van deze aanpak duidelijk illustreert.

Hoe conversiegericht ontwerpen werkt

Conversie betekent letterlijk ‘omzetting’. In het geval van het conversiegericht ontwerpen van websites gaat het om het omzetten van websitebezoek naar een gewenste handeling. Voor een direct effectief functionerende website is het van groot belang van te voren al heel precies uit te denken wat deze gewenste handeling precies is. Dit is namelijk het doel van de website, waar, door middel van conversiegericht ontwerpen, de webpagina zo efficient mogelijk op wordt ingericht. Zoals bij veel marketing- en promotiestrategiën het geval is, is conversiegericht ontwerpen gebaseerd op zekere universele functies van ons brein. De acties die de websitebezoeker wordt geacht te ondernemen moeten direct op de homepagina duidelijk in beeld worden gebracht. Dat houdt in groot, zichtbaar zonder scrollen, kleurrijk en soms zelfs met een bewegend element (dit zijn namelijk visuele prikkels waar ons neurologisch systeem snel op reageert). Al met al is dit een efficiënte methode om als website-eigenaar ten volle te profiteren van hoge bezoekersaantallen.

Gegarandeerd succes

Vanwege de basis in de menselijke psychologie is conversiegericht ontwerpen een erg succesvolle benadering. Het internetpubliek heeft slechts een korte concentratieboog en hoe sneller de aandacht gegrepen kan worden, hoe effectiever een website zal zijn. Voor een moderne marketingstrategie is het de moeite waard hier meer over te weten te komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.